Хүний нөөцийн бодлого


 • Ажилтан бүрийн мэргэжил, ур чадварт тулгуурласан чадварлаг багийн ажиллагааг орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн арга технологитой хослуулан ажиллаж, бизнесийн урт хугацааны тогтвортой амжилтыг бий болгох
 • Ажилтан бүрийн авьяас чадвар, нөөц боломжийг нээн илрүүлж хөгжүүлэх, зорилгоо хэрэгжүүлэх хүсэл эрмэлзлийг  төрүүлэх, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх
 • Ажилтны санаачилсан шинэ санал санаачлагыг дэмжих, үр дүнгээ өгсөн саналыг бодитойгоор урамшуулах
 • Ажилтан бүрийг сэтгэл ханамжийг ямагт анхаарч эрүүл, аюулгүй тухлаг орчиноор хангаж ажиллах
 • Ажилтан бүрийн ажлын үр дүнд  суурилсан шударга цалин хөлснйи

 


 

СУРГАЛТ, ХӨГЖИЛ:

Хүний нөөц нь бусад нөөцүүдээс илүү баялаг нөөц бөгөөд үйл ажиллагаанд оролцохын хирээр улам бүр хөгжиж, тасралтгүй суралцаж, мэдлэг ур чадвараа тогтмол нэмэгдүүлж байдаг онцгой нөөц юм.

Шинэ ажилтнаа амжилттай ажлаа эхлүүлэх, ажлын байранд нь дадлагажуулах, чиглүүлэх зорилгоор дараах сургалтуудыг зохион байгуулдаг.

 • Шинэ ажилтныг чиглүүлэх хөтөлбөр
 • Ажилтныг дадлагажуулах хөтөлбөрт хамруулдаг.

Ажилтны туршлага, мэргэжлийн чиглэл, албан тушаал зэргээс хамааран гадаад, дотоод сургалтын хөтөлбөрүүдэд ажилтнаа тогтмол хамруулахыг зорьж ажилладаг. Ингэснээр ажилтнууд нарийн мэргэшин чадваржиж, үүрэг хариуцлагаа нэмэгдүүлэх, карьер өсөх боломжтой нэмэгдэж, улмаар зах зээлд өрсөлдөхүйц, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн болж өсөж дэвждэг. Компанийн зүгээс дараах дотоод сургалтыг зохион байгуулдаг.

 • Хөгжлийн 60 хором
 • Амжилтын гарц
 • Сайн дурын хөгжлийн клуб ... гэх мэт

 


 

БИДЭНТЭЙ ТА НЭГДСЭНЭЭР:

 1. Чадварлаг эрч хүчтэй хамт олонтой нэгдэн ажиллах
 2. Ажлын таатай орчин нөхцөл
 3. Үр дүнд суурьшилсан өрсөлдөхүйц цалин хөлс
 4. Гүйцэтгэлд суурилсан тогтмол урамшуулал
 5. Хөнгөлөлт, хангамжийн багц

chat iconggi