logo

Салбар

GGI Plus нэрийн дэлгүүр Саруул Маркетын салбар

GGI Plus нэрийн дэлгүүрт одоогоор 20 брэндийн нийт 1,000 орчим нэр төрлийн эмчилгээний болон байгалийн гаралтай гоо сайхан, эх хүүхдийн асаргаа, эрүүл хүнс, өргөн хэрэглээний гэр бүлийн хэрэгцээнд шаардагдах бүхий л бүтээгдэхүүн борлуулагддаг. 

Бид хэрэглэгч аливаа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа гаднах өнгө үзэмжээс илүүтэй орц найрлага, эрүүл аюулгүй хадгалалт, тээвэрлэлтээр дамжсан бүтээгдэхүүн сонгох дадал, мэдлэг өгөх, нийгэмд эрүүл амьдралын эерэг нөлөөлөл бий болгохыг зорьдог.