Monos Care Хүүхдэд ээлтэй оффис


Грийн Гэйт Интернэйшнл ХХК нь “ажилтны сайн сайхныг дэмжих бодлого”-ын хүрээнд хүүхдүүдэд зориулсан ХҮҮХДИЙН БУЛАН ажилтнууддаа зориулсан АМРАЛТЫН БУЛАНГ тохижууллаа.

Манай ажилтнуудын ихэнх хувийг эмэгтэйчүүд, ээжүүд маань эзэлдэг учир хүүхдүүдээ ажилдаа авчрах тохиолдол цөөнгүй гардаг тул бид оффисдоо хүүхдэд зориулсан орчинг бүрдүүлэн тэдний чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, хичээлээ давтах, сурч хөгжих бүрэн боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор нас насны ангилалд тохируулан энэхүү буланг тохижуулсан. Үүнд үлгэр, уран зохиолын номын булан, сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом, мөн тав тухтай чөлөөтэй амрах орчинг нь бий болгосон.

Ywamubmongolia

YwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongoliaYwamubmongolia


chat iconggi