CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE 2023 арга хэмжээнд "Грийн Гэйт Интернэйшнл ХХК" хөгжүүлэгчээр оролцлоо

Жил бүр зохион байгууллагддаг CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE 2023 арга хэмжээнд "Грийн Гэйт Интернэйшнл ХХК" хөгжүүлэгчээр оролцлоо. Мөн Гүйцэтгэх захирал Т.Уранжаргал "СХ менежментийг хэрхэн удирдах вэ? " сэдэвтэй хэлэлцүүлэгт панелистээр оролцсон. Гүег Метаверс дээр Грийн Гэйт Интернэйшнл ХХК бүүт 05.18 өдрөөс эхлэн байршлааGGI