Ажлын байрандаа амрах боломжтой боллоо

Өдрийн идэвх багатай цагаараа бага зэргийн хөнгөн нойр авах нь сэтгэл зүйд эерэгээр нөлөөлж байдаг. Ялангуяа Азийн улс орнуудад цайны цагаараа унтаж амрахыг зөвлөдөг. Энэ хугацаанд тухайн хүний сэтгэл зүй тогтвортой болж тархи амран илүү бүтээмжтэй ажиллахад тустай байдаг

GGI